PhD students are invited to attend the seminar on sustainability with focus on Africa on Dec 15. See attached invitation. Note that the invitation, and parts of the seminar will be in Swedish.

Invitation: Chalmersseminarium med tema Afrika 15 december

“Årets tema kommer att sätta hållbarhetsfrågan på sin yttersta spets och förhoppningsvis kommer både seminariet och de möten som kan ske i den tillhörande utställningen föra med sig inspiration och nya idéer att ta med tillbaka till sin verksamhet inom forskning, utbildning, innovation och samverkan.” John Holmberg, Vice rektor Hållbar utveckling