Chalmers is doing a pilot version of a course in Career planning for PhD students, 1,5 hp. They are now looking for PhD students who are interested in taking the course during the spring 2012. This first try-out will be run in Swedish, but later on the course will also be given in English. More info can be found in the attached file and below (In Swedish).

Info Karriärplanering för doktorander 1,5 hp

Karriärplanering för doktorander, 1,5 hp

Kursen avser att förse dig med verktyg och strukturer som blir ett stöd för dig att formulera, fokusera på och uppnå karriärmål. För många människor tycks karriärplanering mest röra sig om slumpmässiga händelser utan långsiktiga mål eller strategier – “det råkade bara bli så!”. Om man skall finna tillfredsställelse i såväl privatlivet som arbetslivet är det viktigt att ha klart formulerade planer som utgår från egna behov och önskningar. Planerna måste inkludera kortsiktiga och långsiktiga mål, strategier för att uppnå målen och tidsramar som anger vad och när saker skall göras – en s.k. skriftlig individuell karriärplan.