AFA Försäkring som forskningsfinansiär vill stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands. Därför utlyser vi två stipendier – ett inom arbetsmiljö och ett inom folkhälsa – för två-åriga postdoktorala utlandsstudier. Stipendierna inom arbetsmiljö och folkhälsa är om vardera 1 000 000 kronor. Läs mer om den forskning som AFA Försäkring ger anslag till:

http://www.afaforsakring.se/Forebygger/Forskning-och-Utveckling/